ecomunitate.jpgTaberele de creație - Cadru pentru inovare şi utilizare creativă a instrumentelor TIC în educaţie, precum şi pentru dezvoltare de proiecte interdisciplinare, asigurând un mediu benefic de colaborare şi de schimb de idei între şcolile EBC.
Scopul taberelor de creaţie este acela de a asigura cadrul de colaborare şi de schimb de idei între şcoli din cadrul proiectului EBC. Participanții selectați vor crea design-ul unor activități educaționale interdisciplinare și al software-ului educațional destinat lor, având ca teme impuse: pădurile, apa, aerul, schimbări climatice, surse regenerabile de energie, biodiversitate.
Obiective generale:
  • Dezvoltarea creativității profesorilor din școlile EBC;
  • Încurajarea comunicării și a colaborării, utilizarea inovativă a TIC pentru proiectarea unor activități de învățare;
  • Facilitarea transferului de modele pozitive de utilizare a TIC în activităţi educaţionale.

Perioada de desfășurare: august - septembrie 2012; Locație: SINAIA

tabara-sinaia.jpg